Beoordeling door klanten:
Beoordeling door klanten: 9.0/ 10 - 1448 beoordelingen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De zorg voor het milieu staat hoog in ons vaandel. De primaire doelstelling is om op basis van de naleving van toepasselijke milieuwet- en regelgeving en de ISO 14001 (2004) normen in het managementsysteem bij alle werkzaamheden schade aan materieel en milieu te voorkomen. Daar waar toch afvalstoffen ontstaan, zullen deze op een verantwoorde wijze worden afgevoerd. Om deze reden wordt jaarlijks een Milieuprogramma vastgesteld waarin een aantal meetbare doel- en taakstellingen worden opgenomen om de milieuaspecten die betrekking hebben op onze organisatie op de juiste wijze te beheersen.

Zonnepanelen

Met een indrukwekkende 1440 zonnepanelen hebben wij elke vierkante centimeter dak van ons magazijn goed benut. Dit zonnepark levert stroom voor een gelijkwaardig verbruik van 110 gezinnen. Met deze en andere maatregelen investeert R. Vlot & Zn. Verhuizingen in een CO2 neutrale toekomst.

Elektrische voertuigen

Klik voor enkele foto's »
100% elektrisch »

De toekomst van elektrisch transport komt snel dichterbij. Ook wij blijven niet achter. Samen met onze partner Breytner passen wij steeds vaker elektrisch vrachtvervoer toe, vooral in binnensteden. Bij R. Vlot & Zn. verhuizingen heeft u de mogelijkheid om uw verhuizing of transport volledig elektrisch te doen.

Afval scheiden

Afval scheiden loont. Niet alleen met het oog op milieu, maar ook financieel. Gescheiden afval vind eenvoudig zijn weg naar nieuwe toepassingen. Plastics, kartonnage, piepschuim, maar ook afgeschreven witgoed vinden een nieuwe bestemming via een gesloten afvalkringloop. Van afval tot grondstof wordt zo veel mogelijk hergebruikt.

Leger de Heils

Voor het Leger des Heils zamelen wij kleding in en stimuleren wij ook onze klanten om daarin bij te dragen. Sommige stukken neem je nu eenmaal liever niet mee tijdens de verhuizing. Dat maakt verhuizen een uitgelezen kans om op een duurzame manier ook je oude kleding een nieuwe bestemming te geven.

Hulptransport

Jaarlijks stellen wij één of meerdere voertuigen beschikbaar voor een hulptransport naar verschillende Oost-Europese landen. Via verschillende inzamelacties worden verschillende goederen verzameld. Deze lopen uiteen van tandpasta, houdbaar voedsel, schoolspullen tot eenvoudig kinderspeelgoed. Het delen van onze welvaart met hen die het minder hebben zit diep geworteld in onze waarden.

Verhuisfamilie

De verhuisfamilie is een stichting die minder vermogende burgers zonder sociaal vangnet ondersteunt bij een verhuizing. Hiervoor werft zij fondsen en werkt zij samen met lokalen vrijwilligersorganisaties en erkende verhuizers. Het is voor R. Vlot & Zn. Verhuizingen een eer om deel uit te maken van de verhuisfamilie en onze bijdrage te geven.

Bekijk hieronder wat wij bereikt hebben met onze milieubesparende maatregelen.